Instytut psychiatrii i neurologii heitzman

krajalnica ma-ga 612p

Jedną z dużych placówek o charakterze naukowo-badawczym w Polsce jest wydobywający się właśnie w Warszawie, założony w 1951 roku z propozycji grup psychiatrów i neurobiologów, w obecnym wyjątkowego neurofizjologa Jerzego Konorskiego, Instytut Psychiatrii i Neurologii. O randze Instytutu świadczy chociażby fakt, że od 1992 roku współpracuje w terenie badań naukowych i szkoleń ze Światową Organizacją Zdrowia. Misją ośrodka są własne badania w terenie psychiatrii i neurologii, koordynacja ich w sile kraju, udzielanie konsultacji organom państwowym w obrębie tych dziedzin (raport o narkomanii, raport o HIV i AIDS, prace nad programem antyalkoholowym) oraz działalność diagnostyczna i lecznicza (hospitalizacja i działanie w warunkach ambulatoryjnych). Placówka prowadzi także działalność wydawniczą (dwa czasopisma o pas międzynarodowym), rozwijania i przygotowaniem doktoranckie. Instytut tworzą dwadzieścia trzy kliniki (m.in. Klinika Nerwic, Klinika Rehabilitacji Klinicznej, Klinika Psychiatrii Dzieci oraz Młodzieży, Klinika Neurologiczna) i sklepy naukowe (np. Zakład Zdrowia Publicznego, Zakład Profilaktyki oraz Leczenia Uzależnień). W rankingu Znanylekarz.pl specjaliści instytutu zyskują wartościowe także daleko efektywne opinie. Pacjenci chwalą sobie podejście specjalistę do chorego, ich fachowość, szybkość stawiania diagnozy i zarządzane leczenie. Niestety, Instytut Psychiatrii i Neurologii boryka się z dużymi problemami. W 2014 roku, według dyrektor instytutu, zadłużenie przekroczyło pięćdziesiąt sześć milionów złotych, a jeden budynek wymaga kapitalnego remontu, na który brakuje środków. Mała kwotę łazienek, przeciekający dach, nieszczelne okna, zagrzybione ściany, zredukowany personel, brak możliwości odizolowania ciężej chorych i zapewnienia komfortowych warunków leczonym to tylko część kłopotów Instytutu. Kwestia materiałów na remonty klinik pozostaje kwestią polityczną i według rzecznika Ministerstwa Zdrowia zależy od "zasobności resortowego portfela". Żyć prawdopodobnie, w bliskiej przyszłości, uda się wysupłać leki na remont i Instytut będzie mógł rozwijać swoją pracę działania od frontu do kraju.