Pyly budowlane

Produkcyjnym procesom technologicznym towarzyszy emisja zanieczyszczeń pyłowych, zwłaszcza w trakcie wydobycia surowców, kruszenia, mielenia, mieszania, przesiewania. Obok hałasu, pyły przemysłowe istnieją najogromniejsze ryzyko dla zdrowia wykonywających w takim środowisku osób.

http://si.healthymode.eu/perle-bleue-visage-care-ucinkovita-krema-proti-gubam/Perle Bleue Visage Care Moisturise. Učinkovita krema proti gubam

Ze względu na nacisk na okres zdrowia pyły dzielimy na: - pyły drażniące, - pyły toksyczne, - pyły alergizujące, - pyły kancerogenne, - pyły zwłókniające. Ważnym zadaniem w centrum emitującym zanieczyszczenia pyłowe jest zdolne zapobieganie przez stosowanie wyjątkowej i zbiorowej ochrony przeciwpyłowej. Do ochrony indywidualnej zaliczamy: - półmaski jednokrotnego użytku, - półmaski z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - gry z wymiennymi filtrami i pochłaniaczami, - hełmy i kaptury ochronne. Zbiorowa ochrona przeciwpyłowa obejmuje: systemy napowietrzająco-wentylujące, stanowiskowe systemy odpylające, wolnostojące dmuchawy i wentylatory. Urządzenia odpylające dzielimy na: odpylacze stare i mokre. Najczęściej używane odpylacze to: komory osadnicze, odpylacze z klasą filtracyjną, cyklony i multicyklony, odpylacze elektrostatyczne, odpylacze mokre. Komory osadnicze to niepowtarzalny z najzwyklejszych odpylaczy o małych kosztach instalacji. Cechą tego rozwiązania jest niska skuteczność odpylania, dlatego często są stosowane w wymieszaniu z pozostałymi odpylaczami. Bardzo trudną efektywnością działania przedstawiają się odpylacze filtracyjne. Podawane w przemyśle ceramicznym i metalurgicznym są samą z najbogatszych metod odpylania. Odpylacze mokre wykorzystują wodę w charakterze zneutralizowania wydzielanego pyłu. Skutkiem ubocznym są ścieki powstające na koniec przenoszenia zanieczyszczeń do cieczy. Szczególne, inne rozwiązania wymagają być zastosowane dla stref zagrożonych wybuchem, dla których instalacje odpylające (dedusting installations) muszą mieć certyfikat ATEX. Wybór urządzenia odpylającego uzależniony istnieje od gałęzi przemysłu także od określonego zagrożenia.