Wybuch a elektrowni

Mianem wybuchu decyduje się gwałtowne wydzielenie niezliczonych dawek energii. Zjawisko to sprawia ze sobą wiele zagrożeń. Wybuchom najczęściej towarzyszy nagły wzrost temperatury oraz ciśnienia, emisja promieniowania (np. pod postacią błyskawicy lub impulsu świetlnego wybuchu jądrowego) lub fal akustycznych (przeważnie stanowi wówczas grom dźwiękowy lub specjalny huk wystrzału). Nie bez powodu to niekontrolowane zjawisko napawa ludzi lękiem.

Jakie dziedziny są zagrożone wybuchem? Najczęściej uczęszczają do nich powierzchni, w których atmosfera w razie potencjalnego zagrożenia może grozić wybuchem. Jako atmosferę wybuchową kojarzy się specjalną mieszankę łatwopalnych substancji, piszących w sytuacji gazów, par lub mgieł, czyli mieszanek z powietrzem w warunkach atmosferycznych, w jakich występują zbyt wysokie temperatury. Warto wiedzieć, iż w treściach wybuchowych zaledwie iskry lub łuk elektryczny mogą wywołać eksplozję.

Przestrzenie najbardziej zagrożone początkiem to m.im. fabryki środków chemicznych, rafinerie, stacje paliw, elektrownie, fabryki farb, lakiernie, stacje benzynowe, jak również pojazdy, oczyszczalnie ścieków, lotniska, młyny zbożowe lub stocznie. Zapłon w powyższych miejscach doprowadziłby do eksplozji, których zyski byłyby wielkie. Z pewnością wywołałyby ogromne straty materialne, a i naraziłyby na niebezpieczeństwo dobre życie.

Aby uniknąć wysoce wymienionym szkodom, należy nigdy nie bagatelizować działania prewencyjnego, którym jest warta przeciwwybuchowa. W moc krajach zostały opracowane specjalne ustawy, dyrektywy oraz normy, których przedmiotem jest ograniczenie ryzyka zagrożenia wybuchem oraz wyeliminowanie potencjalnych szkód. W polach zagrożonych wybuchem należy zainstalować system, który umożliwi bezpieczeństwo chodzących w nich ludziom.