Zagrozenie wybuchem piktogram

ATEX – stanowi toż zasada Unii Europejskiej. Definiuje wymagania zasadnicze, które musi spełniać wszystek towar, przeznaczony do dawania w okolicach, które są zagrożone wybuchem. Wymagania szczegółowe uregulowane są w ilościach połączonych z tą zasadą. Natomiast wymagania, jakie nie są uregulowane ani dyrektywą ani normami potrafią być celem regulacji wewnętrznych, które dotyczą w przeciwnych krajach członkowskich.

Procedura Regulacje te nie mogą ale być inne z informacją, natomiast nie posiadają odpowiednia zwiększać jej oczekiwań. Ponieważ dyrektywa ATEX 94/9/WE przymusza nas do oznakowania CE. Tak to każdy towar "ATEXowy", jaki został oznaczony symbolem Ex musiał na początku zostać przez producenta oznakowany znakiem CE. A też przejść procedurę czy jest przydatny z podstawowym udziałem "strony trzeciej", jeżeli producent wykorzystał moduł inny, niż moduł A.

Ujednolicenie przepisów Ponieważ niejednolite przepisy, które dotyczą bezpieczeństwa w możliwości regionach UE były wielkie utrudnienia w wolnym przepływie towarów pomiędzy krajami członkowskimi, postanowiono ujednolicić te przepisy. W przypadku urządzeń wykorzystywanych do karierze w okolicach, które są zagrożone wybuchem dnia 23 marca 1994 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej ogłosili dyrektywę 94/9/EC ATEX, która utkwiła w działanie 1 lipca 2003 roku. Wprowadzona również dyrektywę 1999/92/EC ATEX137 – która stanowiła nazywana także ATEX USERS. Dotyczyła niewielkich wymagań dotyczących bezpieczeństwa pracy, w pomieszczeniach pracy, w jakich możemy dojść na atmosferę wybuchową. Pierwsza dyrektywa została przedstawiona w bycie teraz w 2003 roku. Druga dyrektywa została rozporządzona przez Ministerstwo Gospodarki, Produkcji i Polityki Społecznej 29 maja 2003 roku oraz funkcjonowała od 25 lipca 2003 r. 31 października 2010 r. dostało w mieszkanie osobiste, zmienione rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 roku dotyczące niewielkich wymagań dotyczących zaufania i higieny pracy, związanych z propozycją spotkania się atmosferą wybuchową w polu pracy, które zastąpiło rozporządzenie z 2003 r.